Sankeg 10 manual

Sanitační a plnící zařízení Sankeg 10 manual je schopné vysanitovat až 10 KEG sudů během jedné hodiny. V případě sanitace a plnění je maximální výkon zařízení 6-7 KEG sudů za hodinu podle zručnosti a zkušeností obsluhy. Vložení sudů je ruční, odstranění sudů po dokončení plnění je ruční. Provozovatel ručně otevírá a zavírá všechny ventily a také ručně spíná čerpadlo. Stroj je vybaven integrovaným zásobníkem pro alkalické dezinfekční roztoky.

Sankeg 10 je nutno připojit na externí zdroje: studená voda, horká voda, sterilní vzduch, CO2, pivo, pára (volitelně) a odpad.

Průměrná doba dodání: 4-6 týdnů.

Doporučený postup sanitace a plnění:
  1. Vyprázdnění KEG sudu
  2. Odtlakování KEG sudu
  3. Čištění studenou vodou
  4. Čištění sanitačním roztokem
  5. Čištění horkou vodou
  6. Sterilizace parou (nepovinné, lze nahradit horkou vodou)
  7. Předfouknutí sudu CO2
  8. Plnění KEG sudu produktem

Všechny kroky sanitace a plnění jsou manuální a ovládány obsluhou. Stlačený sterilizovaný vzduch je používán k vyprazdňování (vyfoukáním) KEGu mezi jednotlivými kroky, kdy KEG může obsahovat zbytky vody či sanitačního roztoku.
Pro zajištění perfektní sterilizace vnitřních stěn KEG sudu a celkovému zkrácení doby sanitace doporučujeme použití externího zdroje páry (parní vyvíječ).

 

 

Parametry
Výška            1 900 mm
Šířka880 mm
Délka1 100 mm
Váha125 kg
Ohřev2 x 2,2 kW
El. příkon čerpadla0,37 kW
to top button