Varná souprava V10PN5T

Varná souprava šesti nádobová z leštěné nerezi je určena k výrobě pivní mladiny a to jak dekokční, tak infuzní metodou vaření. Souprava se skládá ze šesti samostatných nádob: rmutovací nádoby, vystírací nádoby, mladinové pánve, sběrače sladiny, scezovací kádě a vířivé kádě. Varná souprava je vybavena pódiem se schody, obslužným pultem s dotykovým displayem a umyvadlem s pákovou baterií. V10PN5T je schopna produkce 1 000 litrů hotového piva na várku.

Varnou soupravu je možné vyrobit v poloautomatickém nebo plně automatizovaném pracovním režimu. V poloautomatickém režimu jsou manuální všechny klapky až na klapky napouštění vody a páry, které jsou pneumatické a ovládané z dotykové obrazovky. Při plné automatizaci jsou všechny klapky varny pneumatické a ovládané z dotykové obrazovky. V PLC je pak přítomno i několik receptur, dle kterých varna následně sama automaticky provede celý proces várky mladiny. Za příplatek je pak možno varnu osadit elektrickým zvedáním kopačky ve scezovací kádi a rozšířit scezovací káď do CRAFT rozměrů. Sestava varné soupravy je uzpůsobena pro maximální výrobu 6 várek za 24 hodin dekokčním způsobem na 1 rmut při stupňovitosti 12% nebo 8 várek za 24 hodin infuzním způsobem.

Varná souprava je konstruována na ohřev parou. Doporučený výkon parního vyvíječe je min. 150 kg/hod. Součástí šesti nádobové varné soupravy je kondenzátor brýdových par, který slouží jak ke zkapalnění brýdových par a jejich odtoku do kanalizace, tak i k rekuperaci energie ohřevem vody použitelné dále v pivovaru.

Ovládání:
1) Poloautomat
2) Plný automat
Zvedání kopačky:
1) Žádné
2) Elektrické
Parametry - Vystírací nádoba:
Nádoba je určena k rozmíchání díla a následnému ohřevu na požadované teploty. Nádoba je vyrobena z materiálu AISI 304.
Objem:1 400 l
Průměr:1 200 mm
Parní dno, parní plášť – 2x pneumatický parní ventil Norgren.
Světlo, sanitační sprcha, odvaděč parního kondenzátu, dvouramenné míchadlo s převodovkou, motorem a frekvenčním měničem.
Izolace 50mm plastifikovaná vata.
Vystěradlo: Rmutovací nádoba může být vybavena vystěradlem, sloužícím ke kontinuálnímu zvlhčení šrotu při vystírce. Vystěradlo je osazeno sanitační sprchou, připojenou k sanitaci varné nádoby.
Parametry - Rmutovací nádoba:
Nádoba je určena k rozmíchání sladového šrotu a následnému ohřevu na požadované teploty. Nádoba je vyrobena z materiálu AISI 304.
Objem:1 400l
Průměr:1 200 mm
Parní dno, parní plášť – 2x pneumatický parní ventil Norgren.
Světlo, sanitační sprcha, odvaděč parního kondenzátu, dvouramenné míchadlo s převodovkou, motorem a frekvenčním měničem.
Izolace 50mm plastifikovaná vata.
Parametry - Sběrač sladiny:
Nádoba je určena k jímání scezené sladiny a následnému dohřevu před čerpáním do mladinové pánve. Nádoba je vyrobena z materiálu AISI 304.
Objem:1 220 l
Průměr:1 000 mm
Parní šnek, 1x pneumatický parní ventil Norgren.
Světlo, sanitační sprcha, odvaděč parního kondenzátu.
Izolace 50mm plastifikovaná vata.
Parametry - Scezovací káď:
Scezovací nádoba slouží k oddělení pevných látek sladiny od tekutých. Nádoba je vyrobena z oceli AISI 304.
Objem:1 840 l
Průměr:1 250 mm
Kypřidlo s převodovkou, motorem a frekvenčním měničem:2 ramena 8 lopat
Scezovací dno je rozděleno do 6 segmentů, z důvodu snadné demontovatelnosti. Světlo, sanitační sprcha
Scezovací ventil s průhledítkem, zařízení pro výhoz mláta.
Izolace 50mm plastifikovaná vata.
Parametry - Mladinová pánev s turbínou:
Nádoba je určena k vaření sladiny a dávkování chmele pomocí systému chmelového dávkovače řízeného PLC. Nádoba je vyrobena z materiálu AISI304.
Objem:1 700 l
Průměr:1 200 mm
Interní trubkový výměník s komínem a tryskou pro parní ohřev a cirkulaci. Světlo, sanitační sprcha, odvaděč parního kondenzátu.
Izolace 50mm plastifikovaná vata.
Parametry - Vířivá káď:
Objem:1 300 l
Průměr:1 250 mm
Sanitační sprcha, tangenciální tryska, stavoznak, spílací ventil.
Izolace 50mm plastifikovaná vata.

Součástí varné soupravy jsou veškeré potřebné potrubní rozvody a elektroinstalace vč. integrovaného, plně vybaveného celonerezového rozvaděče, který zapadá do designu celé varny. Všechny nádoby jsou opatřeny jedinečným horním sanitačním průlezem v celoskleněném provedení.

Na varnou soupravu je možné namontovat ústí dopravníku na šrotovaný slad či  dopravník na odvod mláta ze scezovací kádě. Varná souprava je osazena pódiem se schůdky, umyvadlem s baterií a chlazením na vzorky. Kvůli transportu je varná souprava demontovatelná.

to top button